Pracownia Tomografii Komputerowej
Pracownia weterynaryjnej tomografii komputerowej „Vet Imaging” - tomograf psa i kota - dysponuje nowoczesnym skanerem TK Revolution firmy GE. Urządzenie to jest pierwszym w Polsce 16 rzędowym skanerem stworzonym specjalnie do badania zwierząt domowych. Nasz tomograf wyposażony jest w specjalistyczne protokoły badania poszczególnych części ciała właśnie u zwierząt.
O nas
Vet Imaging powstała w ramach współpracy oraz wieloletniej przyjaźni dwóch specjalistów oraz lekarzy weterynarii z wizją rozwoju medycyny weterynaryjnej: dr Pawła Stefanowicza oraz prof. Marcina Wrzoska. 

Pracownia Vet Imaging to profesjonalna weterynaryjna pracownia tomografii komputerowej, której usługi wykonywane są zawsze na najwyższym poziomie. Przedmiotem działalności pracowni jest zaawansowana diagnostyka obrazowa wykonywana na tomografie komputerowym dla zwierząt. 

Wysoką jakość diagnostyki uzyskano dzięki pasji, dążeniu do rozwoju i wiedzy oraz profesjonalizmowi personelu Vet Imaging oraz wysokiej klasy urządzeniu dedykowanemu do diagnostyki tomograficznej w weterynarii.
Łączy nas pasja do udoskonalenia diagnostyki dla zwierząt.
Personel - Kraków
dr n. wet. Paweł Stefanowicz
ESE ECVO, PhD
Panelista ECVO (European College of Veterinary ophthalmologists), specjalista z zakresu okulistyki weterynaryjnej, specjalista chirurg weterynaryjny.
Współzałożyciel pracowni Vet Imaging.
Właściciel i kierownik Przychodni Weterynaryjnej RETINA.
Prezes sekcji okulistycznej PSLWMZ.
Członek Europejskiego Stowarzyszenia Okulistów Weterynaryjnych (ESVO) oraz Wschodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Okulistów Weterynaryjnych (EESVO). Czytaj więcej
lek. wet. Veronika Chybowska Specjalizuje się w wykorzystaniu zaawansowanej diagnostyki obrazowej tomografii komputerowej u zwierząt. Pani doktor przeprowadza znieczulenia do badania tomograficznego, planuje oraz realizuje skan zwierzęcia. Praktykowała m.in. w Niemczech w Kleintierklinik Justus-Liebig-Universität Gieβen. Czytaj więcej
dr hab. Marcin Wrzosek
prof. UPWr, dipl ECVN
Europejski dyplomowany specjalista z zakresu neurologii i neurochirurgii weterynaryjnej
Specjalista chorób psów i kotów
Współzałożyciel pracowni Vet Imaging
Przewodniczący sekcji neurologii weterynaryjnej PSLWMZ
Członek Europejskiego Stowarzyszenia Neurologii Weterynaryjnej ESVN
Profesor uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Czytaj więcej
lek. wet. Joanna Bożek Uczestniczka specjalizacji z zakresu diagnostyki obrazowej, która skradła jej serce i to właśnie w tej dziedzinie intensywnie się rozwija. W naszej pracowni lek. wet. Joanna Bożek zajmuje się wykonywaniem badań tomografii komputerowej, znieczula pacjentów i dba o ich bezpieczeństwo w trakcie znieczulenia. Pani doktor prowadzi również konsultacje, pomagając tym samym wyznaczyć odpowiednie badanie. Czytaj więcej
Personel - Wrocław
dr n. wet. Paulina Drobot Pani doktor prowadzi konsultacje neurologiczne, współoperuje przy zabiegach neurochirurgicznych, wykonuje i ocenia badania słuchu metodą BAER, ocenia badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego pacjentów neurologicznych. Czytaj więcej
Lek. wet. Aleksandra Banasik Pani doktor prowadzi konsultacje neurologiczne, asysta zabiegów neurochirurgicznych, wykonuje badania TK pacjentów neurologicznych, opiekuje się pacjentami po zabiegach neurochirurgicznych. Czytaj więcej
Lek. wet. Laura Brewińska Pani doktor prowadzi konsultacje neurologiczne, wykonuje zabiegi neurochirurgiczne oraz badania TK pacjentów neurologicznych, opiekuje się pacjentami po zabiegach neurochirurgicznych. Czytaj więcej
dr n. wet. Karolina Owsińska-Schmidt Absolwentka 2018 Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W 2023 obroniła pracę doktorską w temacie: "Dynamika zmian parametrów rdzenia kręgowego w obrazowaniu tensora dyfuzji DTI na modelu zwierzęcym". Przez kilka lat pracowała w pracowni rezonansu magnetycznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Czytaj więcej
lek. wet. Tomasz Serzysko W roku 2022 ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Działając w trakcie studiów w kole naukowym, brał udział w licznych konferencjach (m.in. w Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych) oraz konkursach (m. in. w konkursie Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych), gdzie prezentował prace dotyczące rozwoju enterycznego układu nerwowego, zdobywając liczne nagrody. Czytaj więcej
Współpraca
lek. wet. Mateusz Hebel Specjalista radiologii weterynaryjnej. Absolwent studiów podyplomowych „Nowoczesne narzędzia diagnostyki medycznej i terapii” na Politechnice Krakowskiej. Nauczyciel akademicki na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Czytaj więcej
dr n. wet. Wojciech Kinda Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2007 roku. Odbył staż w kilku wrocławskich gabinetach weterynaryjnych. W 2008 wrócił do swej macierzystej uczelni, dołączając do zespołu radiologów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej Kliniki Chirurgii. Czytaj więcej
dr n. wet. Adrian Janiszewski Specjalista chirurgii weterynaryjnej. Założyciel weterynaryjnej pracowni kardiologii i radiologii interwencyjnej CATHLAB. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologów Weterynaryjnych (ESVC). Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Weterynaryjnej Radiologii i Endoskopii Interwencyjnej (VIRIES). Adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Czytaj więcej
lek. wet. Wiktor Turek Nauczyciel akademicki w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UR w Krakowie. Pasjonat radiologii weterynaryjnej. Doświadczenie na tym polu zdobywał głównie w lecznicach całodobowych w kraju i za granicą. Czytaj więcej
Lek. wet. Mateusz Wereżyński Ukończył studia w 2012 roku i od tego czasu z pasją i zaangażowaniem pracuje lekarz medycyny weterynaryjnej. Jego bogate doświadczenie kliniczne zdobyte podczas pracy w klinikach całodobowych na terenie całej Polski pozwoliło mu doskonalić umiejętności z zakresu radiologii oraz medycyny ratunkowej. Czytaj więcej
Tomografia komputerowa
Badanie przy użyciu tomografii komputerowej (TK) wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie. Technologia stosowana w nowoczesnych aparatach, takich jak w pracowni Vet Imaging, pozwoliła na zmniejszenie ilości promieniowania do minimum. Badany pacjent kładziony jest na platformie, wraz z którą wjeżdża do wnętrza tomografu. U zwierząt badanie musi odbyć się w znieczuleniu lub w nielicznych przypadkach w sedacji. We wnętrzu aparatu wokół pacjenta porusza się lampa, która wytwarza promieniowanie rentgenowskie. Procedura jest bezbolesna i bezinwazyjna.

Obrazy powstające podczasz każdego obrotu lampy wokół ciała pacjenta (360″) są sumowane przez komputer i przedstawiane na monitorze jako obraz struktur anatomicznych. Radiolog analizuje uzyskane obrazy, a następnie wraz z opisem przekazuje je lekarzowi, a za jego pośrednictwem opiekunowi pacjenta.
Zakres realizowanych badań
Nasz nowoczesny 16-rzędowy tomograf komputerowy pozwala na wysokospecjalistyczną diagnostykę chorób układu nerwowego, mięśniowo-szkieletowego (w tym schorzeń kręgosłupa), zaburzeń ortopedycznych, a także chorób układów: oddechowego, moczowego i pokarmowego. Dzięki systemowi teleradiologii prowadzimy konsultacje wyników badań w ośrodkach referencyjnych, w tym także w jednostkach uniwersyteckich.
 • Głowa
 • Szyja
 • Klatka
  piersiowa
 • Jama brzuszna
  i jama miedniczna
 • Kręgosłup
 • Kości i stawy kończyny
  piersiowej i miednicznej
 • Badanie
  przesiewowe
Badania
Dla lekarzy weterynarii skieruj pacjenta na badanie
Ze względu na komfort i bezpieczeństwo pacjentów wszystkie badania TK są umawiane na konkretną godzinę.

Istnieją dwie możliwości skierowania pacjenta na badanie:

1. Lekarz prowadzący kieruje na samo obrazowanie, wypełniając skierowanie z podaniem podejrzenia choroby oraz proponowanego zakresu badania (lokalizacją obszaru wymagającego diagnostyki TK). W razie potrzeby nasz personel skontaktuje się bezpośrednio z lekarzem i ustali szczegóły badania, tak aby było ono precyzyjne, spełniało wymagania lekarza prowadzącego oraz wymagania diagnostyczne.

2. Lekarz prowadzący kieruje pacjenta na konsultację oraz badanie TK. Pacjenci konsultowani będą przez specjalistów z Przychodni Retina oraz pracowni Vet Imaging. Na podstawie wywiadu, oceny historii dotychczasowego leczenia, oraz badania klinicznego ustalony zostaje zakres badania, które wykonywane jest w tym samym dniu.

Możliwość konsultacji przed badaniem nie obejmuje pacjentów kierowanych na badanie TK w trybie pilnym. Tacy pacjenci powinni posiadać skierowanie wypełnione przez lekarza kierującego. Czytaj więcej
Dla właścicieli i opiekunów zwierząt umów sam swojego podopiecznego na badanie TK
Ze względu na komfort i bezpieczeństwo pacjentów wszystkie badania TK są umawiane na konkretną godzinę.

Możliwe są dwa sposoby umówienia na badanie:

1. Opiekun rezerwuje termin konsultacji z lekarzem weterynarii (specjaliści z Przychodni Weterynaryjnej Retina oraz Pracowni Vet Imaging). Konsultacja połączona będzie z tomografią. Wszystko odbędzie się tego samego dnia. Lekarz w trakcie konsultacji zbada zwierzę i pokieruje na odpowiednie badanie tomograficzne. Lekarz w uzgodnieniu z opiekunem zdecyduje o zakresie badania w trakcie wizyty.

2. Opiekun rezerwuje termin wyłącznie badania tomograficznego. Ponieważ konieczne jest ustalenie zakresu badania opiekun powinien:
a) Dysponować skierowaniem od lekarza weterynarii. Na skierowaniu określony musi być zakres badania (obszar wymagający diagnostyki).
b) Samodzielnie zdecydować o zakresie badania. Ponosi jednocześnie ryzyko, że zakres badania i sam wybór metody diagnostycznej może być niewłaściwy dla optymalnego zobrazowania choroby. Radiolog opisze obrazy tomograficzne. Czytaj więcej
Kontakt - Kraków
Przychodnia Weterynaryjna Retina, pracownia Vet Imaging,
wejście do poczekalni Przychodni Weterynaryjnej Retina
ul. Szyllinga 3, 30-433 Kraków

Tel. 664 383 621
E-mail: vetimaging.krakow@gmail.com

Akceptujemy płatności kartami
Kontakt - Wrocław
NeuroTeam Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna
pracownia Vet Imaging
ul. Bierutowska 57-59, budynek 2
51-317 Wrocław

Tel. 604 170 167
E-mail: vetimaging.wroclaw@gmail.com

Akceptujemy płatności kartami
Kontakt - Rzeszów
AlfaVet Przychodnia Weterynaryjna
ul. Kotuli 92
35-122 Rzeszów

Tel. 535 80 30 35
E-mail: alfavet.rzeszow@gmail.com

Akceptujemy płatności kartami
Skierowanie