Badania dla właścicieli i opiekunów zwierząt

Umów sam swojego podopiecznego na badanie TK

Możliwe są dwa sposoby umówienia na badanie:

1. Opiekun rezerwuje termin konsultacji z lekarzem weterynarii (specjaliści z Przychodni Weterynaryjnej Retina oraz Pracowni Vet Imaging). Konsultacja połączona będzie z tomografią.

2. Opiekun rezerwuje termin wyłącznie badania tomograficznego. Ponieważ konieczne jest ustalenie zakresu badania opiekun powinien:

a) Dysponować skierowaniem od lekarza weterynarii. Na skierowaniu określony musi być zakres badania (obszar wymagający diagnostyki).

POBIERZ SKIEROWANIE

b) Samodzielnie zdecydować o zakresie badania. Ponosi jednocześnie ryzyko, że zakres badania i sam wybór metody diagnostycznej może być niewłaściwy dla optymalnego zobrazowania choroby. Radiolog opisze obrazy tomograficzne.

 

WAŻNE INFORMACJE:

 • Wszystkim opiekunom pacjentów wymagających badania rekomendujemy konsultację z lekarzem Przychodni Retina lub u swojego lekarza prowadzącego. Lekarz w obu przypadkach powinien pokierować badaniem tak aby było ukierunkowane, precyzyjne i dzięki temu o najlepszej wartości diagnostycznej.
 • Każde badanie tomografii komputerowej u zwierząt wykonywane jest w sedacji (uspokojenie i zwiotczenie farmakologiczne) lub znieczuleniu ogólnym. O wyborze znieczulenia decyduje lekarz anestezjolog na miejscu.
 • Decyzja o badaniu musi być podjęta w konsultacji z lekarzem.
 • Opiekun potwierdza zgodę na znieczulenie podpisem na karcie zgody.
 • W każdym przypadku wymagane jest przygotowanie pacjenta jak do znieczulenia. Powinien być wydolny oddechowo-krążeniowo oraz mieć aktualne badania krwi obejmujące minimum: morfologia z rozmazem, glukoza, mocznik, kreatynina, ALAT, AST, ALKP, bilirubina całkowita, albuminy, Na, K. (wykonane maksymalnie do 7 dni przed wizytą).
 • W przypadku pacjentów geriatrycznych oraz z problemami kardiologicznymi zalecane jest wykonanie badania echokardiograficznego przed obrazowaniem TK. Badanie może być również wykonane przez specjalistę Przychodni Retina (pod warunkiem uwzględnienia badania w terminarzu).
 • Pacjent powinien być na czczo (nie należy podawać jedzenia 12 godzin przed badaniem oraz nie podawać wody do picia minimum 4 godziny przed badaniem.
 • W przypadku, gdy pacjentowi podawane są leki (np. kardiologiczne, hormonalne, przeciwpadaczkowe), należy w dniu badania podać lekarstwa tak jak zwykle (można ewentualnie przemycić w małej ilości wody).
 • Po wykonaniu badania wydawana jest płytka CD razem z obrazami tomograficznymi. Opis szczegółowy przygotowany zostanie w formie elektronicznej w ciągu 10 dni roboczych. Jeżeli pacjent będzie konsultowany w Przychodni Retina, lekarz będzie mógł wstępnie omówić wynik badania TK oraz udzielić wskazówek dotyczących dalszego leczenia. W przypadkach nagłych możliwe bywa wykonanie opisu „na cito”. Opcja taka jest dodatkowo odpłatna.

Przeciwwskazania

 • Ciąża jest przeciwwskazaniem do badania TK ze względu na stosowane promieniowanie jonizujące.
 • Przeciwwskazaniem do badania TK u zwierząt może być również niestabilny lub zły stan ogólny, powodujący wysokie ryzyko anestetyczne.
Skierowanie