lek. wet. Wiktor Turek

Nauczyciel akademicki w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UR w Krakowie. Pasjonat radiologii weterynaryjnej. Doświadczenie na tym polu zdobywał głównie w lecznicach całodobowych w kraju i za granicą. Po studiach ukończył staż w szpitalu referencyjnym Northwest Surgeons (Anglia) gdzie pod okiem specjalistów z całego świata rozwijał się w zakresie szeroko pojętej diagnostyki obrazowej. Obecnie w trakcie studiów specjalizacyjnych z Radiologii Weterynaryjnej. Prywatnie miłośnik turystyki górskiej, aktywnych form wypoczynku oraz szachów.

Skierowanie