dr n. wet. Adrian Janiszewski

Specjalista chirurgii weterynaryjnej. Założyciel weterynaryjnej pracowni kardiologii i radiologii interwencyjnej CATHLAB. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologów Weterynaryjnych (ESVC). Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Weterynaryjnej Radiologii i Endoskopii Interwencyjnej (VIRIES). Adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
Absolwent roku 2007 Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 2014 r. obronił pracę doktorską nt. zmian strukturalnych i czynnościowych zastawki mitralnej w przebiegu przewlekłej niewydolności serca. Od wielu lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem wad wrodzonych i nabytych serca i naczyń, a specjalizuje się w zabiegach małoinwazyjnych z zakresu kardiologii i radiologii interwencyjnej. W trakcie swojej kariery ukończył liczne kursy i staże min w Nowym Jorku, Davis i Berkeley. Obecnie pracuje na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prowadząc działalność dydaktyczną i naukową. Autor licznych publikacji i wykładów z zakresu chorób serca i naczyń. Wykładowca w ramach kursu specjalizacji z weterynaryjnej diagnostyki obrazowej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach w Poznaniu.

Skierowanie