lek. wet. Tomasz Serzysko

W roku 2022 ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Działając w trakcie studiów w kole naukowym, brał udział w licznych konferencjach (m.in. w Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych) oraz konkursach (m. in. w konkursie Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych), gdzie prezentował prace dotyczące rozwoju enterycznego układu nerwowego, zdobywając liczne nagrody. Współautor dwóch publikacji z zakresu neuroembriologii w recenzowanych czasopismach. Podczas studiów rokrocznie odbywał staże kliniczne w Polsce oraz Francji, jak również uczestniczył w konferencjach, warsztatach oraz szkoleniach z zakresu chorób wewnętrznych, przede wszystkim neurologii. Jego zainteresowania zawodowe poza tą dziedziną obejmują również diagnostykę obrazową oraz endokrynologię.

Skierowanie