dr n. wet. Karolina Owsińska-Schmidt

Absolwentka 2018 Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W 2023 obroniła pracę doktorską w temacie: „Dynamika zmian parametrów rdzenia kręgowego w obrazowaniu tensora dyfuzji DTI na modelu zwierzęcym”. Przez kilka lat pracowała w pracowni rezonansu magnetycznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zajmuje się oceną i opisami obrazów tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego pacjentów neurologicznych. Uczestniczka licznych konferencji i szkoleń specjalistycznych, w tym z zakresu diagnostyki obrazowej, neurologii weterynaryjnej oraz anestezjologii. Uczestniczka 3-modułowej Międzynarodowej Szkoły Anestezjologii Weterynaryjnej (VASTA). Pani doktor zajmuje się również neurologią kliniczną, dzięki czemu rozumie potrzeby kliniczne pacjentów do obrazowania zaawansowanego (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny)

Skierowanie