dr n. wet. Paulina Drobot

Pani doktor prowadzi konsultacje neurologiczne, współoperuje przy zabiegach neurochirurgicznych, wykonuje i ocenia badania słuchu metodą BAER, ocenia badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego pacjentów neurologicznych.

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. W trakcie studiów po zajęciach fakultetu „Neurologia i Neuropatologia kliniczna” zainteresowała się neurologią weterynaryjną i podjęła opracowania naukowego w 2016 w zakresie analizy wolumetrycznej mózgowia u psów z padaczką idiopatyczną. Po uzyskaniu tytułu lekarza weterynarii, rozpoczęła pracę kliniczną w Gabinecie Neurologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie konsultowała wszystkie nawet najtrudniejsze przypadki. W 2024 obroniłą pracę doktorską nt: „Ocena korelacji pomiarów wolumetrycznych mózgowia w badaniach rezonansu magnetycznego z wynikami badania elektroencefalograficznego u psów z padaczką idiopatyczną”. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Neurologii Weterynaryjnej. W 2018 roku ukończyła kurs z zakresu neuroobrazowania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w Bolonii. Od kilku lat ocenia i opisuje obrazy rezonansu magnetycznego pacjentów neurologicznych. Swój wolny czas poświęca na zwiedzanie nowych miejsc oraz spacery z psem Melonem

Skierowanie