Lek. wet. Laura Brewińska

Pani doktor prowadzi konsultacje neurologiczne, wykonuje zabiegi neurochirurgiczne oraz badania TK pacjentów neurologicznych, opiekuje się pacjentami po zabiegach neurochirurgicznych.

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Już w trakcie studiów zainteresowała się neurologią weterynaryjną. Jest współautorką publikacji z zakresu neurochirurgii w recenzowanym czasopiśmie Acta Veterinaria Scandinavica „Surgical treatment of post-traumatic luxation of rib heads with spinal cord compression in a cat”, jak również autorką licznych prac naukowych prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. W 2018 roku ukończyła kurs „Brain Camp – Veterinary Advanced Diagnostic Imaging Course and Veterinary Neuroscience Advanced Course” w Bolonii. Odbyła także praktyki na Uniwersytecie w Zurychu i Wrocławiu pod okiem dyplomowanych specjalistów ECVN (European College of Veterinary Neurology), jak również w kilku specjalistycznych placówkach w Warszawie. Szczególne zainteresowania naukowe pani doktor dotyczą chorób zapalnych mózgowia oraz zaawansowanego obrazowania w przebiegu padaczki psów jako modelu dla ludzi w tym lokalizacji ognisk epileptogennych padaczki skroniowej z wykorzystaniem sekwencji obrazowania ważonego dyfuzją (DWI) oraz Arterial Spin Labeling. Od 2019 roku pracowała w Klinice Weterynaryjnej Bemowo i Przychodni Weterynaryjnej Anivmed w Warszawie, gdzie zajmowała się diagnostyką i leczeniem pacjentów neurologicznych. Poza neurologią weterynaryjną pani doktor zajmuje się także interną i anestezjologią. Od 1 marca 2022 pani doktor rozpoczęła program szkolenia specjalizacyjnego, rezydentury Europejskiego College’u Neurologii Weterynaryjnej ECVN. Jest to pierwsza rezydentura tego typu w kraju.

Prywatnie jest miłośniczką i opiekunką dwóch psów rasy Border Collie, a także adoptowanego kota.

Skierowanie