dr hab. Marcin Wrzosek prof. UPWr, dipl ECVN

  • Europejski dyplomowany specjalista z zakresu neurologii i neurochirurgii weterynaryjnej
  • Specjalista chorób psów i kotów
  • Współzałożyciel pracowni Vet Imaging
  • Przewodniczący sekcji neurologii weterynaryjnej PSLWMZ
  • Członek Europejskiego Stowarzyszenia Neurologii Weterynaryjnej ESVN
  • Profesor uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Absolwent roku 2002 Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 2009 r. obronił pracę doktorską nt. „Zastosowanie elektroencefalografii w diagnostyce chorób OUN u kotów”. Po ukończeniu szkolenia jako rezydent z zakresu neurologii oraz neurochirurgii w Szwajcarii w 2011 r, uzyskał tytuł Certified Diplomate w European College of Veterinary Neurology. W trakcie swojej kariery ukończył staże z zakresu neurologii klinicznej i neurochirurgii w Raleigh, Davis, Stanford (USA), Helsinkach (Finlandia), Hanowerze (Niemcy), Mediolanie i Bolonii (Włochy). W tym czasie pracował w pracowniach zaawansowanej diagnostyki obrazowej dla zwierząt, wykonując badania na tomografie komputerowym oraz rezonansie magnetycznym. Od 2004 r. ocenia i opisuje obrazy tomograficzne oraz rezonansu magnetycznego u psów i kotów pod kątem klinicznym, a także naukowym.

Od 2015 roku przewodniczący sekcji neurologicznej Polskiego Towarzystwa Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt. W 2017 r. obronił pracę habilitacyjną z zakresu wykorzystania elektroencefalografii w chorobach OUN psów.

Obecnie pracuje na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prowadząc działalność kliniczną, dydaktyczną oraz naukową, w tym eksperymentalną na modelu zwierzęcym. Autor licznych publikacji, wykładów oraz szkoleń z zakresu neurologii, neurochirurgii weterynaryjnej oraz wykorzystania zaawansowanego obrazowania układu nerwowego u zwierząt. Wykładowca z zakresu obrazowania układu nerwowego w ramach kursu specjalizacji z weterynaryjnej diagnostyki obrazowej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz UP w Lublinie.

Skierowanie