dr n. wet. Paweł Stefanowicz. DVM, ESE ECVO, PhD

  • Panelista ECVO (European College of Veterinary ophthalmologists), specjalista z zakresu okulistyki weterynaryjnej, specjalista chirurg weterynaryjny.
  • Współzałożyciel pracowni Vet Imaging.
  • Właściciel i kierownik Przychodni Weterynaryjnej RETINA.
  • Prezes sekcji okulistycznej PSLWMZ.
  • Członek Europejskiego Stowarzyszenia Okulistów Weterynaryjnych (ESVO) oraz Wschodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Okulistów Weterynaryjnych (EESVO).

Od 2018r. przewodniczący Sekcji Okulistycznej PSLWMZ. Od 2006 r. zajmuje się wyłącznie okulistyką weterynaryjną. W 2008 r. ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu okulistyki na Uniwersytecie Luksemburskim w Ramach kursu ESAVS. W roku 2013 ukończył studia specjalizacyjne z zakresu chirurgii zwierząt domowych i uzyskał tytuł specjalisty. W 2014 r. odbył staż na oddziale okulistycznym renomowanej, referencyjnej kliniki specjalistycznej Animal Health Trust w Newmarket w Wielkiej Brytanii. W 2020 r. ukończył cykl szkoleniowy i egzaminacyjny w ramach ECVO (Europejskiego Koledżu Okulistów Weterynaryjnych) uzyskując tytuł ESE ECVO (ECVO Eye Scheme Examiner).

Dr Stefanowicz wykorzystuje obrazowanie tomografii komputerowej w analizie gałki ocznej, deformacji zagałkowych, jak również ocenie wad wrodzonych czaszki pod kątem okulistycznym.

Skierowanie