Badania dla lekarzy weterynarii

Skieruj pacjenta na badanie

 

– Wszyscy pacjenci kierowani do nas na badanie przez lekarza prowadzącego będą po wykonanym badaniu odsyłani na leczenie do lekarza, który wypełnił skierowanie, chyba że lekarz prowadzący w skierowaniu poprosi o diagnostykę i dalsze postępowanie.

– Ze względu na komfort i bezpieczeństwo pacjentów wszystkie badania TK są umawiane na konkretną godzinę.

Możliwe są dwie formy skierowania na badanie:

1.

Lekarz prowadzący kieruje na samo obrazowanie, wypełniając skierowanie z podaniem podejrzenia choroby oraz proponowanego zakresu badania (lokalizacją obszaru wymagającego diagnostyki TK). W razie potrzeby nasz personel skontaktuje się bezpośrednio z lekarzem i ustali szczegóły badania, tak aby było ono precyzyjne, spełniało wymagania lekarza prowadzącego oraz wymagania diagnostyczne.

POBIERZ SKIEROWANIE

2.

Lekarz prowadzący kieruje pacjenta na konsultację oraz badanie TK. Pacjenci konsultowani będą przez specjalistów z Przychodni Weterynaryjnej Retina oraz Pracowni Vet Imaging. Na podstawie wywiadu, oceny historii dotychczasowego leczenia, oraz badania klinicznego ustalony zostaje zakres badania, które wykonywane jest w tym samym dniu.

POBIERZ SKIEROWANIE

 

WAŻNE INFORMACJE:

  • Każde badanie tomografii komputerowej u zwierząt wykonywane jest w sedacji lub znieczuleniu ogólnym. O wyborze znieczulenia decyduje lekarz anestezjolog na miejscu.
  • Decyzja o badaniu musi być podjęta w konsultacji z lekarzem.
  • Opiekun potwierdza zgodę na znieczulenie podpisem na karcie zgody.
  • W każdym przypadku wymagane jest przygotowanie pacjenta jak do znieczulenia. Powinien być wydolny oddechowo-krążeniowo oraz mieć aktualne badania krwi obejmujące minimum: morfologia z rozmazem, glukoza, mocznik, kreatynina, ALAT, AST, ALKP, bilirubina całkowita, albuminy, Na, K. (wykonane maksymalnie do 7 dni przed wizytą).
  • W przypadku pacjentów geriatrycznych oraz z problemami kardiologicznymi zalecane jest wykonanie badania echokardiograficznego przed obrazowaniem TK. Badanie może być również wykonane przez specjalistę Przychodni Retina (pod warunkiem uwzględnienia badania w terminarzu).
  • Pacjent powinien być na czczo (nie należy podawać jedzenia 12 godzin przed badaniem oraz nie podawać wody do picia minimum 4 godziny przed badaniem).
  • W przypadku, gdy pacjentowi podawane są leki (np. kardiologiczne, hormonalne, przeciwpadaczkowe), należy w dniu badania podać lekarstwa tak jak zwykle (można ewentualnie przemycić w małej ilości wody).
  • Po wykonaniu badania wydawana jest płytka CD razem z obrazami tomograficznymi. Opis szczegółowy przygotowany zostanie w formie elektronicznej w ciągu 7 dni roboczych. Jeżeli pacjent będzie konsultowany w Przychodni Retina, lekarz będzie mógł wstępnie omówić wynik badania TK oraz udzielić wskazówek dotyczących dalszego leczenia.

Przeciwwskazania

  • Ciąża jest przeciwwskazaniem do badania TK ze względu na stosowane promieniowanie jonizujące.
  • Przeciwwskazaniem do badania TK u zwierząt może być również niestabilny lub zły stan ogólny, powodujący wysokie ryzyko anestetyczne.
Skierowanie