Klatka piersiowa

Urazy

– dzięki krótkiemu czasowi badania i możliwości dokładnej oceny narządów klatki piersiowej, tomografia komputerowa jest preferowaną metodą diagnostyki obrazowej w nagłych przypadkach. Uwidaczniane są krwotoki, stłuczenia płuc, skręt płata płucnego, odma opłucnowa, odma podskórna, a także uszkodzenia przełyku, tchawicy, oskrzeli, żeber.

Ciało obce

– TK pozwala na zobrazowanie zaaspirowanego ciała obcego, które nie jest ukazane na zdjęciach RTG. Niektóre ciała obce nie są widoczne w żadnej z tych technik obrazowania, jednak na tomogramach (obrazach uzyskanych w TK) można zaobserwować miejscowe zapalenie płuc lub formowanie się ropnia wskutek obecności takiego ciała obcego.

Nowotwory

– TK umożliwia określenie umiejscowienia i rozmiaru guza oraz ocenę węzłów chłonnych śródpiersiowych, których stan jest ważnym czynnikiem prognostycznym.

Przerzuty nowotworowe

– płuca są najczęstszym miejscem docelowym odległych przerzutów nowotworowych z innych tkanek. Oznacza to, że w wielu przypadkach tomografia komputerowa jest zalecana w celu określenia stopnia zaawansowania lub progresu pewnych typów nowotworów.

Tekst: lek. wet. Veronika Głażewska

Skierowanie