Jama brzuszna i jama miedniczna

1. Układ pokarmowy

– przewód pokarmowy- TK znajduje zastosowanie w obrazowaniu ciał obcych na terenie przewodu pokarmowego, perforacji, nacieków zapalnych, wad anatomicznych i zmian nowotworowych- w tym zasięgu guza, jego wpływu na okoliczne struktury, stopnia unaczynienia i zmian wielkości węzłów chłonnych.
– trzustka- stany zapalne trzustki dobrze obrazują się w tomografii komputerowej, w której możliwe jest również zróżnicowanie pewnych typów nowotworów trzustki.
– wątroba- TK pozwala obrazować zmiany w miąższu wątroby, a w badaniach pokontrastowych różnicuje zmiany nowotworowe łagodne i złośliwe. Z kolei angiografia tomografii komputerowej uwidacznia nieprawidłowe połączenia naczyniowe występujące w zespoleniu wrotno-obocznym.

2. Układ moczowy

– nerki- TK pozwala ocenić rozmiar, kształt, umiejscowienie nerek oraz zmiany powstałe wtórnie do chorób nerek takich jak niewydolność nerek, zawał nerki, kamica nerkowa, odmiedniczkowe zapalenie nerek, wodonercze.
– moczowody- dzięki dokładnemu uwidocznieniu przebiegu moczowodów można wykluczyć lub potwierdzić wady wrodzone moczowodów.

3. Układ rozrodczy

– wnętrostwo- jest to stan, w którym jądro (lub oba) nie zstąpiło do moszny i pozostało zatrzymane w jamie brzusznej bądź w kanale pachwinowym. W jądrach wnętrowskich dochodzi do transformacji nowotworowej kilkanaście razy częściej niż w jądrach znajdujących się w worku mosznowym. Zlokalizowanie takiego nie w pełni rozwiniętego, mniejszego niż prawidłowe, jądra na USG w niektórych przypadkach nastręcza wielu trudności. TK umożliwia określenie położenia gonady, co pozwala wybrać chirurgowi odpowiednie miejsce cięcia i skrócić czas trwania zabiegu.
– gruczoł krokowy- ocena rozmiarów prostaty i okolicznych węzłów chłonnych pozwala z dużym prawdopodobieństwem zakwalifikować zmiany występujące w narządzie jako łagodne lub złośliwe.
– wady układu rozrodczego żeńskiego- TK pozwala określić rozległość stanów takich jak nowotwór pochwy, przetoka, wrodzone nieprawidłowości budowy, nie jest to jednak metoda pierwszego wyboru w diagnozowaniu schorzeń żeńskiego układu rozrodczego.

4. Śledziona

– możliwe jest uwidocznienie położenia i rozmiaru śledziony, patologicznego skrętu narządu, a także wyszczególnienie zmian rozrostowych, nowotworowych i pourazowych.

5. Nadnercza

– obrazowanie nadnerczy za pomocą TK znajduje zastosowanie zwłaszcza u psów ras olbrzymich i otyłych, u których trudno uwidocznić nadnercza w badaniu ultrasonograficznym.

Tekst: lek. wet. Veronika Głażewska

Skierowanie