Głowa

1. Jama nosowa i zatoki przynosowe:

Stany zapalne

– tomografia komputerowa umożliwia zobrazowanie stopnia zaawansowania stanu zapalnego. Po dokładnym zlokalizowaniu miejsca toczącego się procesu, oceniany jest obrzęk błony śluzowej oraz obecność wydzieliny (ropnej, krwistej lub śluzowej), a w stanach bardziej zaawansowanych – zakres zmian w małżowinach nosowych i kościach twarzoczaszki

Nowotwory

– guzy nosa i zatok są prawie zawsze złośliwe zarówno u psów, jak i u kotów. Bardzo często dochodzi do inwazji całej jamy nosowej, zatok czołowych, oczodołu, jamy ustnej lub centralnego układu nerwowego.
Dzięki TK można uwidocznić zmiany we wczesnym stadium i zaplanować szybkie wdrożenie postępowania leczniczego

Deformacje i wady rozwojowe

– wpływają na komfort życia zwierzęcia i mogą przyczyniać się do powstawania stanów zapalnych. Zobrazowanie wad wrodzonych często umożliwia późniejsze zastosowanie przyczynowego postępowania chirurgicznego

Zmiany pourazowe

– są powodowane m.in. przez ciała obce takie jak patyki lub kłosy oraz złamania kompresyjne, które mogą być niewidoczne na zdjęciach RTG.

2. Ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne:

Zapalenie ucha zewnętrznego

– zapalenie kanału słuchowego zewnętrznego może być wynikiem infekcji, alergii lub mechanicznego drażnienia kanału słuchowego przez pasożyty lub ciała obce. Nadmierne gromadzenie się wydzieliny i obrzęk mogą ograniczać wizualną ocenę kanału słuchowego. Badanie TK jest pomocne przy ocenie skuteczności długotrwałego leczenia zapalenia ucha zewnętrznego i pozwala sprawdzić, czy proces nie rozprzestrzenił się do ucha środkowego

Zapalenie ucha środkowego

– tomografia komputerowa umożliwia lekarzowi pewne stwierdzenie, czy w jamie bębenkowej znajduje się wysięk zapalny. To z kolei ułatwia podjęcie decyzji o nakłuciu błony bębenkowej, pobraniu materiału oraz- w przypadku infekcji bakteryjnych- rozpoczęciu antybiotykoterapii celowanej, to znaczy takiej, która działa na określony rodzaj bakterii wywołujących chorobę i daje bardzo wysokie prawdopodobieństwo całkowitego wyleczenia

Zapalenie ucha wewnętrznego

– najczęściej jest skutkiem rozprzestrzeniania się zapalenia lub nowotworu ucha środkowego. Stąd z kolei proces może postępować do mózgowia, co jest już bezpośrednim zagrożeniem dla życia zwierzęcia. Zobrazowanie takiego stanu zapalnego dostarcza niezwykle cenne informacje potrzebne do zaplanowania dalszego intensywnego leczenia pacjenta.

Polipy zapalne

– to nienowotworowe, łagodne rozrosty, które występują głównie u kotów i mogą powodować problemy oddechowe lub neurologiczne, w zależności od ich lokalizacji. Rozwijają się w puszkach bębenkowych (ucho środkowe), w przewodzie słuchowym, tzw. trąbce Eustachiusza albo w nosogardzieli. Obrazy uzyskane dzięki TK umożliwiają dokładne zlokalizowanie i określenie zasięgu polipa, co jest istotne w planowaniu zabiegu chirurgicznego usunięcia zmiany.

3. Oczodół

Złamania kości oczodołu

– często powodują wytrzeszcz lub zapadnięcie gałki ocznej, zeza, krwotok wewnątrz- lub zewnątrzoczodołowy. Delikatne kości tworzące oczodół mogą ulegać pęknięciom trudnym do zobrazowania na zdjęciach RTG

Ciała obce zagałkowe

– niemożliwe do wykrycia większością podstawowych metod diagnostyki obrazowej ciała obce takie jak szkło są dobrze widoczne na obrazach uzyskanych dzięki tomografii komputerowej.

Ropnie

– najczęściej powstają wskutek obecności ciała obcego indukującego stan zapalny, czemu towarzyszy wytrzeszcz gałki ocznej i silna bolesność.

Nowotwory wewnątrzgałkowe i nowotwory oczodołu

– mogą wywoływać powiększenie gałki ocznej (wtórnie do jaskry), przemieszczenie gałki ocznej lub utratę zdolności widzenia. Zobrazowanie ogniska nowotworowego jest cennym dopełnieniem diagnostyki okulistycznej.

4. Mózgowie

Wady wrodzone

– tomografia komputerowa umożliwia zobrazowanie wewnątrzczaszkowych wad wrodzonych m.in. wodogłowia, torbieli wewnątrzczaszkowych lub malformacji Chiariego i innych nieprawidłowości, które przyczyniają się do wystąpienia objawów neurologicznych ze strony centralnego układu nerwowego.

Urazy

– tomografia komputerowa to doskonałe narzędzie do oceny stanu pacjentów po urazie głowy ze względu na możliwość szybkiej i dokładnej ewaluacji struktur kostnych i krwotoków wewnątrzczaszkowych.

Stany zapalne

– wykrywanie ich obecności podczas obrazowania TK umożliwia określenie stopnia zaawansowania, rozległości oraz wpływu na strukturę mózgu i opon mózgowych oraz (wraz z badaniem płynu mózgowo-rdzeniowego) zawężenie diagnostyki różnicowej.

Choroby naczyniowe mózgu

– należą do nich zaburzenia, w których występuje pewien obszar mózgu czasowo lub trwale dotknięty niedokrwieniem albo krwawieniem i/lub w którym proces patologiczny obejmuje jedno bądź więcej naczyń krwionośnych. Najczęściej obrazuje się zmiany powstałe na skutek zawałów krwotocznych mózgu.

Zmiany nowotworowe

– wykonanie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (pobranie niewielkiego fragmentu tkanki guza) pod kontrolą tomografu umożliwia precyzyjne przedoperacyjne rozpoznanie typu nowotworu.

Tekst: lek. wet. Veronika Głażewska

Skierowanie